O procesu KYC

Otázky a odpovědi k ověřovacímu procesu

Co je to KYC proces?

KYC neboli "Poznej svého zákazníka" je postup, který nejprve identifikuje a poté ověřuje totožnost uživatele. Pi Network využívá vlastní řešení KYC ke škálovatelnému ověřování identity milionů Pioneerů po celém světě, aby je mohla připojit k blockchainu a ekosystému Mainnet.

KYC je důležitý nejen pro integritu sítě a dodržování předpisů, ale také zajišťuje, aby byl spravedlivý pro všechny lidské Pioneery, kteří poctivě těžili na svých vlastních účtech. Dosažení tohoto cíle je zásadní, protože skuteční ověření lidé na Pi přispějí k robustnosti sítě a zároveň podpoří vývoj různých aplikací pro ekosystém založený na užitku.

V uplynulém roce byl software Pi KYC průběžně aktualizován, aby umožnil přihlašování stále většímu počtu Pioneerů, řešil mnoho různých případů v procesu přihlašování a ověřoval totožnost milionů Pioneerů, aby je připravil na migraci do Mainnetu a zároveň zabezpečil integritu sítě. Pokrok v oblasti KYC celé sítě zůstane hlavní prioritou komunity včetně základního týmu, ověřovatelů a Pioneerů a jedním ze dvou hlavních cílů období uzavřené sítě ve fázi Mainnetu. 

Při nedávných oslavách Dne Pí byla také vydána významná aktualizace softwaru v aplikaci KYC, která byla představena v rámci oznámení Dne Pí 2023. Poskytujeme následující často kladené otázky, abychom upřesnili oznámení o dni Pí a celkově pomohli průkopníkům na jejich cestě KYC.)

1. Musíte si ještě nechat systémem náhodně přidělit slot KYC?

Ne, každý kromě dvou níže uvedených scénářů by měl být schopen navštívit aplikaci KYC prostřednictvím prohlížeče Pi Browser a spustit svou žádost o KYC bez čekání na pozvánku. Přidělování slotů KYC na základě pozvánky se používalo pouze v minulosti a proces byl aktualizován tak, aby mohl začít kdokoli. 

- Nově vytvořené účty nebudou moci ihned požádat o ověření KYC, až po 30 dnech těžby (nemusí být po sobě jdoucí). To pomáhá síti upřednostnit zdroje pro ověření KYC pro angažovanější lidské pionýry, kteří také vytěžili dostatečný zůstatek, aby mělo smysl projít KYC a přejít na Mainnet. 

- Velmi malá část účtů, které algoritmy identifikují jako vysoce pravděpodobné falešné účty nebo účty, které porušují pravidla, nebude mít nárok na KYC. Pokud se majitelé takových účtů domnívají, že došlo k pochybení algoritmů, měli by předložit své uživatelské jméno k dalšímu prošetření a případnému prokázání opaku vyplněním tohoto formuláře zde: https://minepi.com/kyc-application-access. V závislosti na tom, co obdržíme, můžeme provést další šetření. Prosím svá sdělení pište výhradně v anglickém jazyce, například pomocí překladače.

2. Když je pro vás otevřen slot KYC, zobrazí se při zahájení nové relace těžby stále vyskakovací okno s oznámením "slot KYC"?

Vyskakovací oznámení KYC by nemělo být používáno jako jediný prostředek, pomocí něhož pionýři zjistí, zda jsou oprávněni zahájit aplikaci KYC, i když pravděpodobně dostanou vyskakovací okno "slot KYC". Pionýři by si měli svou způsobilost pro KYC ověřit přímo v aplikaci KYC v prohlížeči Pi (KYC.PI). Stačí otevřít Prohlížeč Pi (Pi Browser) a přejít do aplikace KYC. Vyskakovací oznámení používejte spíše jako připomínku než jako výzvu.

3. Jak mohu nyní, když je Pi KYC otevřeno pro všechny, požádat o KYC?

Pro podání žádosti o KYC je nutné stáhnout prohlížeč Pi Browser. Ke službě KYC můžete přistupovat prostřednictvím aplikace Pi KYC v prohlížeči Pi Browser (kyc.pi). Nezapomeňte si připravit příslušné doklady totožnosti!

Pionýrům doporučujeme, aby si v aplikaci KYC v Pi Browseru přímo zkontrolovali, zda splňují podmínky pro KYC.

4. Předběžné schválení KYC: Co to znamená? Co je nutné k jeho schválení? Jak dlouho to bude trvat?

Program předběžného schválení KYC, který se nevztahuje na většinu sítě, vyžaduje další ověřovací kontroly, než může Pioneer plně projít KYC. Předběžné schválení KYC se nerovná plnému schválení KYC, a proto ještě neodemkne funkce (např. stát se Validátorem nebo migrovat do Mainnetu) vyžadující plné schválení KYC, dokud dodatečné kontroly nepotvrdí jeho plné schválení KYC. Předběžným schválením KYC se však účet mnohem více přiblíží plnému schválení. 

Důvodem selektivního programu předběžného KYC je zajistit integritu sítě - opatrně umožnit co největšímu počtu skutečných lidských Pioneerů projít KYC a zároveň zachytit a zabránit co největšímu počtu falešných účtů a botů. Je to důležité nejen pro síť, ale je to také spravedlivé pro všechny lidské Pionýry, kteří poctivě těží na svých vlastních účtech. 

Konkrétní dodatečné ověřovací kroky se mohou lišit v závislosti na konkrétním případu a lišit se může i doba jejich provedení. Mezi faktory, které mohou ovlivnit čas, patří objem zpracovávaných žádostí o KYC, dostupnost lidských ověřovatelů daného regionu, složitost žádosti a typy dodatečných kontrol, které se na předběžný případ KYC vztahují

5. Když je stav KYC "Předběžné schválení", jak dlouho bude trvat, než bude konečný stav "KYC schválen"?

Doba trvání statusu "Předběžné schválení" je individuální a závisí na rozsahu a typech potřebných dodatečných ověření. Jednou z priorit aplikace KYC ve 2. čtvrtletí 2023 je iterovat a aplikovat takováto dodatečná ověření na případy předběžného schválení KYC.

6. Když je stav KYC "Předběžné schválení", může dojít k migraci do Mainnetu?

Ne, abyste mohli migrovat do Mainnetu, musíte plně projít KYC.

7. Jaké obrazovky se zobrazí v aplikaci KYC po odeslání KYC?

Po odeslání žádosti KYC může Pioneer očekávat, že se mu v aplikaci KYC zobrazí několik různých obrazovek. Pionýrům se může zobrazit obrazovka s informací, že žádost je "v procesu přezkumu". Pokud je žádost KYC schválena předběžně (což znamená, že byla schválena schvalovateli do doby, než budou provedeny další kontroly), může se Pionýrovi zobrazit obrazovka "předběžné schválení". 

Pokud dodatečné kontroly dále potvrdí pravost údajů a účtu, zobrazí se Pionýrovi obrazovka "KYC schváleno". U většiny žádostí, které jsou mimo program předběžného KYC, se v případě jejich přijetí zobrazí přímo obrazovka "KYC prošel" bez dodatečných kontrol.

8. Podle předchozích oznámení může být předložená žádost o KYC schválena do 15 minut, pokud je vše předloženo správně a není podáno odvolání na jméno. Platí to i nadále?

Ano, stále to platí, pokud Pionýr správně vyplnil požadovaná pole a pokud je v zemi nebo regionu dostatek lidských ověřovatelů.

9. Kdy bude možné, aby ověřovatelé KYC přezkoumávali odvolání proti změně jména?

U Pionýrů, kteří se odvolali ke změně názvu účtu (v případě malých aktualizací názvu), jsou jejich odvolání řešena buď pouze strojovou automatizací, nebo vyžadují pomoc lidských validátorů při řešení. V prvním případě již došlo k odblokování takových žádostí, aby mohly pokračovat ve svém procesu KYC. V druhém případě budou lidští validátoři pravděpodobně schopni přezkoumávat odvolání proti změně jména ve druhém čtvrtletí tohoto roku, po prioritách dodatečných kontrol předběžných žádostí o KYC a analýze výkonnosti validátorů.

10. Můj KYC je schválen, ale neodráží se v kontrolním seznamu Mainnetu Krok 6. Kdy mohu pokračovat a zahájit migraci?

Hlavní tým (Core - Team) si je vědom tohoto problému, který se týká některých uživatelů, a pracuje na vyřešení problému se synchronizací dat v Mainnet Checklistu ve 2. čtvrtletí tohoto roku. Obecně se vždy spoléhejte na aplikaci Pi KYC, kde najdete nejpřesnější stav KYC.

11. Proč Pi Network vyžaduje KYC před migrací na Mainnet?

Vizí Pi Network je vybudovat inkluzivní a nejrozšířenější digitální měnu a ekosystém pro všechny Pioneery. Těžební mechanismus Pi Network je založen na sociální síti a spoléhá na příspěvky skutečných Pionýrů. Proto má Pi Network přísnou politiku jednoho účtu na osobu. 

To vyžaduje vysokou míru přesnosti, aby bylo možné zjistit, že členové sítě jsou skutečné lidské bytosti, což zabraňuje tomu, aby jednotlivci mohli Pi nekale hromadit vytvářením falešných účtů. KYC tak kromě dodržování předpisů proti praní špinavých peněz a terorismu pomáhá zajistit skutečnou lidskost sítě.

Do hlavní sítě Pi mohou přejít pouze osoby, které prošly testem KYC. Současné období uzavřeného mainnetu dává komunitě čas na KYC a migraci do blockchainu mainnetu - ekosystému s ověřenou identitou, který je v souladu s předpisy a řídí se utilitami, kde mohou Pioneers začít používat Pi pro skutečné zboží a služby.